วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว กุหลาบ โคตรสมบัติ 
ชื่อเล่น แหม่ม
คบ.2 การศึกษาปฐมวัย
รหัสนักศึกษา 534186041
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่อยู่ 97 ม.7 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180